PP Balears

Avís LegalENTITAT TITULAR
En compliment de l'establert en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que l'entitat titular d'aquest lloc en Internet és el Partit Popular dels Illes Balears, partit polític amb personalitat jurídica pròpia d'acord amb la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, i inscrita en el Registre de partits polítics amb data 4 de maig de 1977, Foli 193, Tom Primer, modificant la seva denominació amb data 6 de febrer de 1989. CIF G 28570927. Domicili social: carrer Palau Reial, 10. 07001 Palma de Mallorca. Telèfon, 971 712348. E-mail: balears@pp.es

PRIVADESA DE LES DADES
El Partit Popular dels Illes Balears, com entitat titular d'aquest lloc, garanteix conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la privadesa de les dades personals als quals, en el desenvolupament de l'activitat d'aquest lloc, tingui accés. En aquest sentit:
• Ha inscrit les seves bases de dades en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
• Només recaptarà mitjançant formulari les dades imprescindibles per a l'adequada identificació dels usuaris d'aquest lloc.
• No disposarà d'ells més que per a la correcta comunicació amb els mateixos i a les fins que s'especifiquin en cada cas.
• No cedirà la seva base de dades a tercers.
• Els usuaris registrats podran, en qualsevol moment, sol•licitar l'accés, la rectificació o la cancel•lació de les seves dades personals, petició que serà immediatament atesa.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC
Les següents Condicions Generals tenen per objecte regular les normes d'accés, navegació i ús de www.ppbalears.es
1. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis d'aquest lloc, que accepta les presents Condicions Generals.
2. L'accés i ús del mateix és lliure i gratuït, però el Partit Popular de les Illes Balears es reserva la possibilitat de restringir determinades seccions del mateix a les finalitats que estimi oportunes.
3. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc i a la veracitat de les dades personals que pugui aportar en funció dels mateixos.
4. Els continguts d'aquest lloc poden ser reproduïts literalment, sempre que se citi el domini www.ppbalears.es. Queda, en qualsevol cas, prohibit modificar i/o explotar aquests continguts.
5. El Partit Popular dels Illes Balears no es fa responsable de l'actualització dels enllaços que, eventualment, pogués incloure en aquest lloc.
6. Els Fòrums estan regulats d'acord a criteris de moderació.
El Partit Popular dels Illes Balears es reserva les accions legals que pogués haver lloc respecte a les contravencions sobre aquestes Condicions Generals i la seva política de privadesa.