PP Balears

OPINIONS PP BALEARS

11/03/19
Opinió

Una nova oportunitat perduda

Fa ja diversos anys, sens dubte massa, que venim escoltant en boca de la presidenta Francina Armengol, que els ciutadans de les Balears tendríem en un termini breu de temps, un règim especial (REB) que acabaria d`una vegada per totes amb els desavantatges que suposa la insularitat i ens situaria en una posició d`igualtat davant la resta de ciutadans espanyols i europeus.

No obstant això, el periple que hem viscut amb aquest assumpte no pot més que causar, segons el parer del Partit Popular, estupefacció, desassossec i tristesa tant per la gestió realitzada per la Sra. Armengol i la seva consellera d`Hisenda, la Sra. Cladera, com pel resultat finalment obtingut.

I és que el desastre ve de lluny, concretament de l`inici de la legislatura, quan la Sra. Armengol en una decisió absolutament incomprensible, irresponsable i sense precedents en la història, va optar per exigir al Govern del Sr. Rajoy la paralització immediata d`una reforma del REB, aprovada el 30 d`abril de 2015 a Consell de Ministres, per la qual s`introduïa per primera vegada un règim fiscal propi, que es traduïa en reduccions d`impostos per a les empreses ubicades a Balears per un import estimat de 190 milions d`euros anuals.

El fal•laç argument que va utilitzar la Sra. Armengol el 2015 va ser que la reforma era totalment insuficient i que amb ella en el govern autonòmic s`aconseguiria un REB molt millor. Sembla obvi, però, que les raons que realment van motivar el prepotent rebuig van ser tombar un REB que clarament beneficiava a les nostres Illes, però que havia estat aprovat pel Partico Popular. Una primera oportunitat perduda.

Després del rebuig de 2015, la Sra. Armengol va iniciar a les Balears l`època del victimisme i del "Madrid ens mata". Una estratègia política que consistia a fer plantejaments de màxims en els quals s`exigien amb vehemència centenars de milions d`euros -per exemple, els 400 milions d`euros que com a mínim havien d`incorporar al famós fons d`inversions del futur REB- amb l`únic objectiu de obtenir un NO com a resposta i evidenciar el terrible maltractament que propinava des de Madrid el Govern del Partit Popular.

No obstant això, es va produir un fet inesperat per la Sra. Armengol. A Madrid hi havia un Govern disposat a negociar i a les Balears una societat civil i uns partits polítics disposats a ajudar perquè s`arribés al millor acord possible per als ciutadans.

Amb l`ajuda de tots, s`aconseguien acords en el primer trimestre de 2018. Era l`època en la qual la consellera Cladera detectava avenços significatius i la Sra. Armengol es feia fotos somrient amb el ministre Montoro.


Tal va ser l`avanç, que el Partit Popular de Balears i jo com a president tenim constància escrita que al març de 2018 estava redactat el projecte de llei que incloïa un règim fiscal propi per a Balears, ampliat respecte a 2015 i amb importants rebaixes d`impostos per empreses de Balears. A més, estava redactat també un fons d`inversions amb una dotació inicial de 90 milions d`euros anuals per a un període de 8 anys prorrogables i les bonificacions del 75% en el transport aeri i marítim de passatgers tant interilles com amb la Península, que afortunadament es havien inclòs amb caràcter indefinit en les lleis de pressupostos de 2017 i 2018 del Govern Rajoy, a les que el PSOE i els seus socis van votar en contra. Amb tot, l`impacte estimat d`aquestes mesures arribava als 380 milions d`euros.

No obstant això, la Sra. Armengol pretenia seguir explotant fins a la sacietat la seva política victimista i considerava inconcebible que novament un govern del Partit Popular aprovés un REB en benefici dels ciutadans de Balears. Per això, s`endarrerien, quan no paralitzaven, les negociacions i es vetava des de les Balears un acord que podria haver-se aconseguit perfectament en el mes de març 2018. Una segona oportunitat perduda.

I quan va arribar el Sr. Sánchez a la Moncloa se`ns va anunciar des de Balears que es aconseguiria un REB molt millor que el plantejat per Rajoy i Montoro. El victimisme i "el Madrid ens mata" es va transformar primer en comprensió amb el nouvingut, per passar després a una vergonyant justificació del menyspreu de la ministra Montero i el Sr. Sánchez als ciutadans de Balears.
Es prometia que el REB arribaria al novembre, abans l`1 de gener 2019 i ja últimament, que arribaria més aviat que tard, al més aviat possible o que era imminent, però a mesura que transcorria el temps, s`evidenciava l`engany massiu que s`estava cuinant.

Des del Ministeri de la Sra. Montero s`havia vetat des del primer moment un REB que ja estava finalitzat al març de 2018 i es donava per fet que es deixaria "tirats" als ciutadans de les Balears, alhora que les Sres. Armengol i Cladera baixaven el cap i continuaven justificant el menyspreu.

Però l`obligada convocatòria d`eleccions generals ho va canviar tot. S`havia d`aprovar alguna cosa, el que fos, amb rapidesa, ja que en cas contrari Sr. Sánchez i els seus ministres no podrien ni acostar-se a Balears.

De pressa i corrent es va redactar un decret llei de Règim Especial de les Balears baix una única premissa; que no adquirís absolutament cap compromís ferm amb els ciutadans i les empreses de les Balears.

D`aquesta manera, es va redactar un text normatiu en el qual les paraules més repetides són "fomentarà", "impulsarà", "promourà", "anomenarem una comissió", "podrà" o "disponibilitat pressupostària". Un text en el qual el règim fiscal propi per a les Balears que teníem tancat en març 2018 no apareix per cap lloc -es relega a un simple avantprojecte de llei- i el fons d`inversions de 90 milions inicials a 8 anys es queda en un "factor "la dotació inicial és 0 euros a 5 anys, pendents de la negociació en una comissió d`una metodologia per a la fixació de la quantia.

Per tant, el resultat de 7 mesos de negociacions entre la Sra. Armengol i el Sr. Sánchez ha estat el no-res, un text sense contingut real, absolutament insubstancial i intranscendent. Ni règim fiscal, ni fons d`inversions, ni compensacions addicionals a les que ja tenien ciutadans i sectors productius.

Ens diran que "blinda" el 75% de descompte, però menteixen, el descompte ja estava blindat en les lleis de Pressupostos 2017 i 2018 del Partit Popular. Ens diran que hi ha bonificacions al transport de mercaderies, però menteixen, els mateixos percentatges es contemplen en la Llei de Pressupostos 2017. Ens diran, en fi, que la data de l`aprovació del REB va ser un dia històric, però l`únic que ha estat històric és la desil•lusió, frustració i tristesa dels ciutadans i empreses de les Balears en veure aquesta nova oportunitat perduda.

Etiquetas:

Partido