PP Balears

OPINIONS PP BALEARS

28/01/19
Opinió

NOU MESOS

Nou mesos, no és només el temps d`un embaràs, també és el període de què disposa un nou govern per dur a terme els canvis i reformes més importants que donin identitat a una legislatura. Algunes, fins i tot, poden ser essencials per mantenir el creixement econòmic, i per tant, l`estabilitat social.

Però si no aprofita aquesta finestra d`oportunitat per actuar amb fermesa a l`inici del seu mandat no podrà comptar amb una segona ocasió, ja que la "reacció" ràpidament s`organitzarà. Efectivament, les forces polítiques desallotjades del poder, i ara a l`oposició, temporalment estan desorientades però es reagruparan després dels primers anuncis reformes. Oferint cobertura als grups d`interès que creuen perillar els seus privilegis. A més, els propis defensors dels canvis tendiran a relaxar en acusar l`anomenada "fatiga reformista", motivada per l`enrenou ocasionat i el lent ritme de la pròpia administració que, freqüentment, es camufla amb certa sensació complaença també paralitzant.

Per tot això, si un nou govern vulgui fer alguna cosa més que administrar el dia a dia, haurà de comptar amb un programa d`acció ben elaborat i detallat, compartit i acceptat per tots els seus col•laboradors. Doncs sí que espera a després de les eleccions per plasmar en un paper la seva posició política serà massa tard per dur-lo a terme. Un cop mobilitzades les forces de l`statu quo resulta pràcticament impossible la realització de qualsevol tipus de canvi o reforma.

El problema es produeix perquè els lobbies, siguin aquests empresaris, funcionaris, sindicats, o qualsevol altre, són grups reduïts, ben informats, i molt visibles que tenen poderosos interessos; mentre que la majoria silenciosa és més difusa i molt menys informada, de manera que és menys conscient dels beneficis que els poden reportar una reforma.

Una altra dificultat afegida és que no es pot actuar de forma oberta durant la campanya, ja que si els candidats anuncien els seus plans abans de les eleccions corren el risc de despertar aquests interessos creats, fent gairebé impossible el guanyar una contesa política, ja que les minories afectades d`establir una barrera propagandística que impedirà a la majoria d`estar correctament informada.

Si, a més, les opcions polítiques es presenten de forma fragmentada, la reforma resulta encara més complicada ja que difícilment podran negociar acords de govern previs a la pròpia elecció.

Per tot això, si un nou govern no actua ràpid, l`única forma alternativa de dur a terme reformes socialment vivificants és que aquestes vinguin dictades per organismes superiors allunyats de la batalla política com pot ser la UE, o bé que circumstàncies excepcionals greus. És la tirania de l`statu quo que ens està conduint, esglaó a esglaó, a l`estat estacionari.

Etiquetas: