PP Balears

OPINIONS PP BALEARS

24/12/18
Opinió

Els nyaps d`un Govern en descomposició

La tramitació parlamentària dels pressupostos és un procés llarg en el qual se succeeixen acords, negociacions i debats interminables que culminen en la seva aprovació.

El Govern presenta els seus pressupostos, els negocia amb els seus socis i els entra al Parlament. En aquest sentit, tots recordem les fotos de l`acord entre el Govern i Més per Menorca, i les del Govern amb Podem, que són els seus socis externs. Es pacten els acords i els desacords. Amb el Partit Popular el Govern no ha negociat res. No ha volgut arribar a cap acord i, en canvi, ha preferit abraçar-se a l`extrema esquerra.

El Govern és el responsable que es tramiti el pressupost i té l`obligació de vetllar perquè les modificacions que es produeixin en el tràmit parlamentari comptin amb la seva aprovació. Per a això té una majoria més que còmoda per poder-ho fer i té uns socis amb qui ha pactat els pressupostos.
Voler traspassar, per tant, la responsabilitat del resultat dels pressupostos a qui té només 19 diputats és un absurd. És el seu pressupost i són les seves esmenes i és, en tot cas, una absoluta irresponsabilitat del Govern no tancar els desacords amb Podem i deixar-los oberts fins a l`última votació.

S`ha fet sensacionalisme amb els resultats de les votacions de les esmenes que redueixen les aportacions a l`Agència d`Estratègia Turística (AETIB) i a l`educació concertada. En cap cas es produirà aquesta reducció de pressupost ja que el Govern ja ha anunciat que farà les modificacions de crèdit necessàries per solucionar aquesta circumstància. Per tant, seguirem participant en les principals fires de turisme, com sempre, i es mantindran els acords amb l`escola concertada.

Voler posar dubtes sobre el compromís del Partit Popular amb el sector turístic i l`escola concertada és una absoluta astracanada. Si s`haguessin aprovat les nostres esmenes a favor de l`escola concertada, aquesta hagués rebut més de 15 milions d`euros addicionals. Si s`haguessin aprovat les nostres esmenes del sector turístic s`hagués reduït l`Impost Turístic i s`haguessin dedicat 12,5 milions a millorar les zones turístiques madures, per posar només alguns exemples. L`esquerra, en canvi, de forma sistemàtica, les ha votat en contra, de manera que posa vermell que ara es facin veure com els grans defensors del turisme a què han atacat durant tota la legislatura i de l`escola concertada a la qual han perseguit de sense misericòrdia.

L`aprovació del pressupost de la Comunitat Autònoma de 2019 només ha confirmat la profunda crisi que viu el pacte. Només s`aguanten per a la foto, mentre els punyals volen d`un lloc a un altre. El Pacte d`esquerres arriba al final de legislatura desdibuixat, exhaust i el pitjor, provocant el nyap d`uns pressupostos que havien d`haver controlat fins al final i que se`ls ha trencat pel seu extrem esquerre.