PP Balears

L'oposició obliga Hila a convocar un Ple extraordinari per debatre la revisió d'un PGOU marcat per la total absència de participació ciutadana

• Entre altres qüestions, reclama ampliar el termini d'al·legacions fins al 28 de febrer de 2022
• També demana reforçar els recursos tècnics i humans de Cort per garantir un assessorament tècnic de qualitat als ciutadans que preparin al·legacions

El bloc de l'oposició a l'Ajuntament de Palma ha registrat avui a Cort una sol·licitud de Ple extraordinari per abordar la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) elaborat pel govern d'esquerres des de l'hermetisme, l'opacitat i una total absència de participació ciutadana i sobre el qual els partits de la corporació municipal només van tenir ocasió de debatre de forma breu a la sessió plenària del passat 28 d'octubre, data a la qual el PGOU es va aprovar de manera inicial amb el vot contra tots els partits de l'oposició.

En aquest sentit, des de les files de l'oposició es considera que la revisió del PGOU és d'importància cabdal ja que regirà el futur de l'urbanisme de Palma durant els propers 20 anys alhora que genera molts dubtes entre la ciutadania, com el possible pagament d'indemnitzacions per requalificacions de sòl o expropiacions. Tot això, unit a la manca de seguretat jurídica, justifiquen la convocatòria dun Ple extraordinari per debatre la revisió del PGOU.

Després de la sol·licitud registrada avui, ell batle José Hila ha de convocar la sessió extraordinària dins dels propers 15 dies hàbils perquè se celebri abans del dimarts 28 de desembre. En cas contrari, el Ple quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent a la finalització del termini esmentat.

Una de les raons principals que han motivat la convocatòria extraordinària consisteix en l'ampliació del període d'al·legacions, que finalitza el 2 de febrer, fins al 28 de febrer. Tot això motivat per la coincidència amb el calendari de les festes nadalenques i Sant Sebastià, que poden dificultar tant la preparació de les possibles al·legacions per part de les entitats i ciutadans particulars com l'accés d'aquests a un assessorament tècnic de qualitat per part de lAjuntament de Palma. Per garantir aquest dret dels ciutadans també s'insta l'equip de govern a dotar el departament municipal d'Urbanisme dels recursos tècnics i humans necessaris.

Així mateix, se sol·licitarà la compareixença dels regidors de l'equip de govern per conèixer quina ha estat la seva contribució al PGOU i com es veuran afectades les seves àrees respectives i, en conseqüència, els serveis que ofereixen a la ciutadania.