PP Balears

L'esquerra rebutja 33 de les 42 propostes de resolució presentades pel PP

• Els partits que donen suport al Govern rebutgen l'oferta del PP de donar suport els pressupostos de 2021, condicionat a l'adopció d'una bateria de mesures per a la reactivació econòmica de Balears

• L'esquerra rebutja la constitució d'una comissió d’investigació sobre els casos d'explotació sexual de menors tutelats

• Aprovades les propostes del PP per a establir protocols clars de detecció de Covid en les residències de la Tercera Edat i perquè Salut reactivi immediatament els programes de cribatje de càncer

L'esquerra ha rebutjat aquesta tarda 33 de les 42 propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari Popular per a afrontar la crisi derivada de la pandèmia de la Covid19 i reactivar l'economia de les illes. Així, els partits que donen suport al Govern han rebutjat l'oferiment del PP de donar suport als pressupostos de 2021 amb la condició que no es produeixi cap pujada d'impostos, incrementar les ajudes a empreses i autònoms, habilitar ajudes al lloguer, aprovar una paga extra al personal sanitari i reduir l'estructura de Govern en un 30%.

També ha estat rebutjada la proposta de resolució a través d'al fet que els ‘populars’ exigien la constitució d'una comissió de recerca sobre els casos d'explotació sexual de menors tutelats, així com revisar els protocols relatius a aquests tipus de situacions.

Entre les propostes aprovades destaca la d'instar el Govern central a prolongar els ERTOs fins al 31 de març; la relativa a instar el Govern a establir protocols clars i viables de detecció de Covid en les residències de la Tercera Edat, per a usuaris treballadors i visitants, i la que fa referència que el Govern elabori un pla de recursos humans amb la prioritat d'establir mecanismes i incentius per a contractar un major nombre de professionals sanitaris, així com realitzar un pla d'estratègia de gestió de personal que permeti reforçar les plantilles d'atenció primària i hospitalària.

També s'ha aprovat instar la conselleria de Salut a mantenir els programes de cribatje de càncer sense demora, a realitzar un estudi de l'impacte d'aquesta pandèmia en tots els vessants del càncer: prevenció, atenció a pacients i les seves famílies i recerca per a prendre les mesures necessàries per a lluitar contra aquesta malaltia i a elaborar un Pla de Càncer, segons la realitat derivada de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, que abordi de manera integral, les millores a realitzar en el Sistema Nacional de Salut, en la Protecció Social a les persones afectades pel càncer i en la planificació i gestió eficaç de la Recerca en Càncer.

Així mateix, ha tirat endavant la proposta del PP d'instar el Govern central a garantir el descompte de resident del 75%; i la d'instar el Govern a treballar amb major contundència per a aconseguir que al sector agrícola i ramader se li reconeguin els sobrecostos de la insularitat amb noves fórmules de compensació i bonificació en la PAC 2021-2027.

El Parlament ha aprovat la proposta del PP relativa a instar el Govern central a reforçar els mitjans humans, tècnics i materials en tot el litoral de les illes per a augmentar el control de l'arribada d'immigració il•legal i donar compliment a la normativa vigent en matèria de cooperació establerta amb els països de la UE.

Finalment s'ha aprovat instar el Govern a donar estricte compliment a totes les mesures incloses en el Pla de Reactivació Econòmica, Social i Ambiental d'Eivissa, aprovat per unanimitat entre tots els partits polítics i la societat d'Eivissa, així com sol•licitar a l'Executiu que garanteixi una barca a primera i última hora del dia entre Formentera i Eivissa durant tot l'any.