PP Balears

El PP reclama la reobertura del Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de Felanitx

• Els diputats del Partit Popular per Balears, Marga Prohens i Miguel Jerez, registren una bateria de preguntes al Congrés "per saber els motius del tancament"

• Des del PP destaquen que "donava cobertura també a Santanyí, Campos i ses Salines (que defensaran una moció al respecte) per a tràmits com les alta per naixement, pensions per jubilació o viduïtat, o l'obtenció del número de la Seguretat Social"

Els diputats del Partit Popular per Balears, Marga Prohens i Miguel Jerez, han registrat una bateria de preguntes al Congrés de les que esperen tenir resposta per escrit i amb les que reclamen la reobertura del Centre de atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS) de Felanitx.

Des del PP destaquen que "donava cobertura també a Santanyí, Campos i ses Salines per a tràmits com les alta per naixement, pensions per jubilació o viduïtat, o l'obtenció del número de la Seguretat Social, entre d'altres".

"A més, aquesta oficina té també un vincle històric a l'estar situada a Felanitx, lloc de naixement de Monsenyor Bartomeu Quetglas Gayà, que el 1960 rebia la Medalla del mèrit al Treball en la seva categoria de plata per haver estat el fundador del Règim de Subsidis familiars a Espanya", recalquen.

Per tot això, "vàrem plantejar les següents preguntes:

- A què respon el tancament sobtat d'aquesta oficina?
- ¿Correspon aquesta decisió a un tancament temporal o definitiu?
- En cas que sigui un tancament definitiu, quin ús li donaran a l'edifici propietat el Ministeri de Treball i Economia Social?
- Quants centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social han tancat el darrer any a tot Espanya? Relació de municipis on estan ubicats i motius de el tancament", conclouen.