PP Balears

El PP presenta una iniciativa en el Parlament en contra dels indults als condemnats per el ‘Procés’

• Els ‘populars’ insten el Govern Sánchez a respectar la independència de les institucions de l'Estat i les decisions judicials

• Demanen que no es concedeixi l'indult a les persones condemnades pel Tribunal Suprem pels fets secessionistes ocorreguts a Catalunya a l'octubre de 2017


El Grup Parlamentari Popular ha presentat una Proposició No de Llei per a instar el Govern central a respectar la independència de les diferents institucions de l'Estat i les decisions judicials i a no concedir l'indult a les persones condemnades pel Tribunal Suprem pels fets secessionistes ocorreguts a Catalunya a l'octubre de 2017, que han vulnerat, com ha declarat provat el Tribunal Suprem, no sols la Carta Magna, sinó també altres lleis espanyoles i que, com han repetit en nombroses ocasions, pretenen reincidir en el delicte de sedició.

Així mateix, els ‘populars’ manifesten el seu suport incondicional i absolut a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic espanyol com a garants de la integritat i unitat de la nació i de l'estat de dret i la democràcia al nostre país.

La iniciativa del PP també manifesta el seu suport sense fissures a la labor que realitzen tots els dies els diferents jutjats i tribunals de justícia espanyols, amb especial esment al Tribunal Suprem, de manera independent, responsable i sotmesos únicament a l'imperi de la llei, com estableix l'article 117 de la Constitució Espanyola.

Finalment, a través de la PNL s'acorda donar trasllat d'aquestes resolucions al President del Govern de la Nació, al ministre de Justícia i als portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat.