PP Balears

El PP presenta 40 esmenes als PGE2021 per import de 338M€ per a les Illes Balears

• Els diputadores i senadors balears demanen que es doti el Factor d'Insularitat recollit en el REB amb un mínim de 98,5M€ anuals
• També sol•liciten 50M€ per a un Pla de xoc de Turisme i 20M€ per a un Pla d'ocupació específica per a la nostra comunitat
• Es reclama un pagament de 80M€ dels 241M€ pendents de liquidar d'un conveni de carreteres de 2004

El Partit Popular ha presentat un total de 40 esmenes al projecte de PGE2021 que beneficiarien en uns 338M€ a les Illes Balears. Així ho ha anunciat avui el president regional Biel Company, acompanyat dels diputats i senadors balears en les Corts, durant una roda de premsa, en la qual han criticat que els comptes presentats pel Govern de Sánchez i Iglesias maltracten la nostra comunitat i la torna a deixar a la cua en inversió real.

Entre les esmenes presentades pels representants ‘populars’, destaca la dotació del Factor d'Insularitat de les Illes Balears, recollit en el Règim Especial de les Illes Balears aprovat al febrer de 2019, per un import mínim 98,5M€. A més, en la mateixa esmena se sol•licita que aquesta dotació es reculli amb caràcter indefinit en posteriors pressupostos de l'Estat. Aquest Factor d'Insularitat es destinaria, bàsicament, a obres en infraestructures hidràuliques, de sanejament i proveïment d'aigües, amb una distribució territorialitzada per illes de 62M€ per a Mallorca, 13,5 per a Menorca, 20,5 per a Eivissa i 2,5 per a Formentera.

Des del PP també es demana que el Govern doti a Balears d'un Pla Estratègic de xoc i emergència en matèria turística per a esmorteir la caiguda acumulada d'ingressos del sector des de març per un import de 50M€. Fons que es destinarien a cobrir les necessitats de tota la cadena de valor turística, millora de l'oferta i la competitivitat del sector, impuls de la connectivitat aèria, mitjançant la bonificació de tota classe de taxes aeroportuàries, i promoció per a reposicionar les illes com a territori segur.

De manera complementària, també es presenta una altra esmena per un import de 20M€ per al finançament d'un Pla d'Ocupació per a les Illes Balears, les mesures de les quals haurien de concretar-se a través d'un conveni entre l'Estat, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i la CAIB, amb l'objectiu de pal•liar la pèrdua d'ocupació produïda en la nostra comunitat, la major d'Espanya, amb un increment de l'atur del 61% en l'últim any.

Un altre paquet principal d'esmenes es refereix a la liquidació i execució de diferents convenis de carreteres entre l'Estat i el Govern o els consells insulars. Així, se sol•licita un primer pagament de 80M€ dels 241M€ pendents de liquidar del Conveni de Carreteres de 2004, després dels pronunciaments judicials favorables a la nostra comunitat autònoma. A més, se sol•liciten uns altres 39M€ per a li execució d'obres en la xarxa de carreteres en virtut de convenis signats amb els diferents consells insulars. En concret, se sol•licita una partida de 29M€ per a Mallorca, 7 per a Eivissa i 3 per a Menorca.

La resta d'esmenes fins a completar els 338M€ han de veure amb diferents inversions a realitzar en totes les illes, com els nous jutjats de Formentera (200.000 euros), Manacor (3M€) o Ciutadella (3M€). També se sol•licita inversió de l'Estat per a arreglar diferents passejos marítims i primeres línies de platja de diferents municipis i millores d'eficiència energètica a Santa Eulària, Sant Antoni de Portmany, Colònia de Sant Jordi, Pollença, Manacor, és Migjorn o Campos.

A més, se sol•licita una aportació de 1,8M€ per a 2021 per a finançar l'ampliació i la remodelació de la depuradora de Palma, després que el projecte de pressupostos no contempli ni un euro.
ESMENES POSITIVES PER A BALEARS
Així mateix, s'ha presentat una esmena per a la creació d'una Xarxa d'observació Meteorològica, per una quantia de 1M€ amb l'objectiu que les illes puguin estar molt millor preparades per a preveure situacions com la que tristament va ocórrer a Sant Llorenç en 2018.

També s'ha presentat una sèrie d'esmenes per a posar en marxa un programa de detecció i prevenció d'explotació sexual infantil, iniciativa que seria de caràcter estatal, però que ve motivada, essencialment, pels casos d'abusos a menors tutelats a Mallorca.

Finalment, Biel Company, ha assenyalat durant la compareixença davant els mitjans, que “ara es veurà com és el posicionament de la presidenta Armengol i dels diputats del seu partit a Madrid, en relació a aquestes esmenes presentades pel PP que són positives per a les illes i que moltes d'elles van en la línia del que també va reclamar la presidenta del Govern quan estava en l'oposició, com millorar la inversió *territorializada o aconseguir els convenis de carreteres”.