PP Balears

El PP lamenta que les ajudes del Govern només arribin a poc més del 10% de les empreses i autònoms de Balears i insisteix que es flexibilitzin els requisits

• Salomé Cabrera afirma que “les pimes i els autònoms de Balears estan sofrint les conseqüències de la pandèmia, però també de les polítiques erràtiques de Sánchez i Armengol”

El Grup Parlamentari Popular, a través de la diputada Salomé Cabrera, insisteix en la necessitat que el Govern efectuï els canvis normatius necessaris en el Reial decret llei 5/2021 que regula el repartiment d'ajudes a empreses i autònoms a conseqüència de la COVID perquè “moltes empreses i autònoms no han pogut accedir als 855 milions que li corresponen a Balears perquè els requisits imposats són complicats i per la gran burocràcia per a tramitar aquestes ajudes”.

“És necessari que aquestes ajudes arriben al major nombre possible d'empreses i autònoms, perquè si no, pot passar que no es reparteixin els 855 milions previstos per a Balears o que el repartiment sigui molt desigual, amb algunes empreses rebent grans quantitats i altres res. O es fa alguna cosa i es canvien els criteris obrint a tots aquells afectats independentment de si tenen deutes, o molta gent continuarà quedant enrere, no podrà continuar amb la seva activitat i seguirà la pèrdua de teixit productiu i ocupació a les nostres illes”, afegeix Cabrera.

I és que, segons els requisits per a accedir a aquestes ajudes, les empreses i autònoms que no van assumir deutes o les van eixugar amb recursos propis, encara que van tenir una caiguda del 30% en la seva facturació a conseqüència de la pandèmia, no poden accedir a aquestes ajudes. Un fet que ha impedit optar a molts empreses i autònoms a aquestes ajudes i que, en el cas de Balears, una vegada tancat el termini de sol•licitud del Govern, només hagin tramitat sol•licitud 12.000 beneficiaris dels 90.000 autònoms i empreses que existeixen en la nostra comunitat. “Si no es canvien els requisits i es treu una nova convocatòria que no discrimini i arribi a més gent, les ajudes arribaran a poc més del 10% del teixit productiu i empresarial de Balears”, lamenta la diputada popular.

Un situació que vénen denunciat alguns col•lectius afectats especialment per la pandèmia, l'últim d'ells el dels guies turístics, que es troben en una situació molt complicada perquè no poden accedir a aquestes ajudes, tampoc reben cap altre tipus d'ajuda específica i la demanda dels seus serveis és mínima en l'actual temporada turística.

REGISTRADA PNL EN EL PARLAMENT

Les demandes del Grup Popular se substancia en una Proposició No de Llei registrada en el Parlament en la qual s'insta el Govern central a efectuar els canvis normatius necessaris en l'RDL 5/2021 i en les normes vinculades, perquè les empreses, autònoms i pimes que hagin sofert les conseqüències de la pandèmia, però que estiguin al corrent de pagament, no quedin excloses de les ajudes.

Al mateix temps, la iniciativa del PP insta el Govern Central a efectuar els canvis normatius necessaris en l'RDL 5/2021 i en les normes vinculades, perquè per a accedir a les ajudes no sigui requisit imprescindible estar al corrent de pagament amb l'administració.

També s'insta el Govern Central i al Govern a efectuar una interpretació flexible del compliment del manteniment de l'activitat fins al 30 de juny de 2022 per a accedir a les ajudes a la solvència empresarial, respecte de les empreses temporals, de manera que quedi aclarit que no és necessari mantenir l'activitat contínua des de juny 2021 a juny 2022.