PP Balears

El PP exigeix a l’Ibsalut que compensi la reducció de salari de les metgesses embarassades en la nòmina de novembre

• Demana que la compensació s'inclogui en la nòmina de novembre, amb efectes retroactius a dia 1 de gener de 2019
• “És incomprensible que el Govern Armengol, autodenominat feminista, no corregeixi aquesta situació discriminatòria pesi existir un acord de Consell de Govern aprovat fa 6 mesos”
• El PP ha registrat la PNL per urgència perquè pugui ser debatuda el mes de novembre

El Grup Parlamentari Popular ha registrat aquest dematí una Proposició No de Llei en la qual insta a l’IBSALUT a pagar, en la pròxima nòmina de novembre i amb efectes retroactius a dia 1 de gener d'aquest any, la compensació de l'atenció continuada, les guàrdies, que deixa de prestar el personal sanitari durant l'embaràs i que suposa a una facultativa embarassada una rebaixa de el 20 al 40 per cent de les seves retribucions. Per al Partit Popular “resulta incomprensible que, el Govern Armengol, que s'autodenomina feminista, no corregeixi aquesta situació discriminatòria malgrat que fa sis mesos es va aprovar un acord de Consell de Govern en aquest sentit”.

El GPP ha presentat aquesta iniciativa després de conèixer que 40 metgesses embarassades han denunciat al IBSALUT per discriminació a través del SIMEBAL, a causa de la retallada de retribucions durant tota la situació de risc i la lactància i durant tot el permís de maternitat, al no incloure el prorrateig de les guàrdies per a calcular les retribucions. Aquesta retallada es tradueix en què qualsevol facultativa embarassada, en adaptar la seva jornada de treball o en deixar de treballar a causa de l'embaràs i la maternitat, sofreix una rebaixa del 20 per cent al 45 per cent de les seves retribucions pel mer fet de la maternitat.

El GPP recorda que el passat 1 d'abril de 2019, en la Mesa Sectorial de Sanitat, es va produir un acord entre totes les forces polítiques i sindicals; i el 24 de maig de 2019, en el Consell de Govern de la CAIB, es va aprovar acabar amb aquesta pèrdua retributiva associada a la maternitat i pagar la mitjana del percebut en concepte d'atenció continuada per la treballadora durant els sis mesos anteriors a la situació protegida. No obstant això, el PP lamenta que “passats sis mesos la conselleria de Salut no hagi mostrat gens d'interès a fer complir l'acord del Consell de Govern malgrat haver-se compromès des de l’IBSALUT a corregir aquesta situació”.

El Grup Parlamentari Popular ha registrat la seva Proposició No de Llei per urgència perquè pugui ser debatuda el mes de novembre i la situació retributiva es pugui corregir en la nòmina del mes present.