PP Balears

El PP demana un Pla d'Inversions Mediambientals en matèria de proveïment i sanejament d'aigües

• Els ‘populars’ consideren que el Pla hauria de finançar-se amb fons estatals i europeus destinats a la reactivació econòmica a conseqüència del covid19

• Sol·licita l'ampliació fins a 2021 del termini perquè els ajuntaments puguin executar obres de dotació de clavegueram

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una Proposició No de Llei a través del diputat José Luis Camps en la qual s'insta el Govern a posar en marxa un Pla d'Inversions Mediambientals i de Reactivació Econòmica, en el qual es coordini l'execució material i el finançament per a executar projectes de dotació de xarxes de clavegueram que obliga la llei 12/2017, de 29 de desembre, renovació de xarxes de proveïment d'aigua potable i inversions en la xarxa de depuradores.La iniciativa dels ‘populars’ demana que aquestes accions es duguin a terme de manera coordinada amb els ajuntaments i comptant amb el finançament dels fons estatals i de la Unió Europea dedicats a la reactivació econòmica a conseqüència de l'actual crisi, destinant els fons que es rebin del Govern central i d'Europa a la millora de les nostres zones urbanes i turístiques amb la dotació de clavegueram, manteniment de les depuradores i dessaladores, i impulsant l'obra pública per a aconseguir un efecte multiplicador i beneficiós per al conjunt dels ciutadans de les Illes.A més, en la Proposició no de Llei presentada pel GPP, s'insta el Govern a prorrogar els terminis establerts a la Disposició Transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, en el sentit d'ampliar, en dos anys més, els terminis per a execució de les obres de dotació de clavegueram.En aquest sentit la PNL explica que, conforme a la normativa anteriorment esmentada, els Ajuntaments de la nostra comunitat autònoma estan obligades a curt i mitjà termini a promoure els projectes de dotació de xarxes de clavegueram de moltes zones del seu municipi que no compten amb aquests serveis, normalment pel fet que quan van ser executades aquestes urbanitzacions no resultava obligatori el dotar d'aquesta infraestructura i per això moltes d'aquestes zones tenen funcions residencials, i també es tracta de zones de segones residències i turístiques.I segons exposa la iniciativa “és necessari i urgent realitzar inversions per a una gestió sostenible en matèria d'aigua, renovant xarxes de distribució d'aigua, eliminació de fuites, interconnexió de xarxes, dotació de xarxes en alta, connexió de dessaladores en les xarxes de distribució, i altres inversions necessàries per a millorar la xarxes d'aigua potable”. Així, per al PP, “totes aquestes inversions imprescindibles i necessàries -xarxes de clavegueram, modernització de xarxes d'aigua potable i inversions en matèria de depuració- haurien de fer-se de manera coordinada tant des del punt de vista de la seva execució com del seu finançament, a més d'aprofitar aquesta potent inversió per a millorar de manera integral els espais públics sobre els quals s'executin, millorant així la nostra qualitat com a destinació turística; i tot això aprofitant per a crear ocupació i reactivar econòmicament aquesta comunitat autònoma”.