PP Balears

El PP demana subvencionar el preu dels menús escolars de tots els centres educatius públics i concertats

• Recorda que els menús escolars dels centres de Balears són els més cars d'Espanya• Insta el Govern a promoure i coordinar amb Consells i ajuntaments, escoles d'estiu i en altres períodes no lectius, a un preu simbòlic i assequible• Sol·licita concertar les places vacants dels centres d'educació infantil privats autoritzats per a les famílies amb nins de 0 a 3 anys que queden en llista d'espera

El Grup Parlamentari Popular, a través de la diputada Nuria Riera ha registrat tres Proposicions No de Llei en el Parlament en matèria d'educació i conciliació. En primer lloc, el GPP insta el Govern a subvencionar el preu dels menús escolars de tots els centres educatius públics i concertats de manera general, atès que són dels més cars d'Espanya, a fi de facilitar l'accés a totes les famílies i avançar en la conciliació dels horaris escolars amb la jornada laboral dels pares i mares.Riera afirma que “presentem aquesta iniciativa perquè està relacionat directament amb la conciliació del dia a dia. El Grup Popular ja va presentar una Proposició no de Llei en aquest sentit que els partits d'esquerres van rebutjar. Creiem que és un bon moment per a reconsiderar-la, atenent les mesures sanitàries imposades per a la lluita de la pandèmia i la reorganització que aquestes han suposat en els centres, que pot comportar l'increment de preu dels menús” i apunta que “si ja érem la comunitat amb els preus més alts d'Espanya amb 6 euros de mitjana, ara arriben a 8 i 10 euros el menú d'un nen per un dia. I les famílies necessiten d'aquest servei per a conciliar, sobretot a les escoles amb jornada partida”.A través d'una altra de les iniciatives registrades, el PP insta el Govern a promoure i coordinar amb els Consells i ajuntaments, escoles d'estiu i en altres períodes no lectius (Nadal i Setmana Santa), amb activitats lúdiques, esportives i educatives, a un preu simbòlic i assequible, per a facilitar la conciliació familiar i laboral, de manera urgent, mentre s'elabora i es posa en funcionament el Pla de Conciliació Autonòmic per a les Illes Balears.En aquest sentit la diputada de l'assenyala que “a principis d'octubre va comparèixer la consellera Costa a petició del Grup Popular, i es va posar de manifest que darrere les fotografies per a anunciar un pla de conciliació encara no hi havia res. La consellera no tenia cap document de feina fet, ni sabia quan aprovaria alguna mesura” i afegeix que “mesures com les que proposem no poden esperar, han d'aplicar-se ja perquè són fonamentals perquè les famílies puguin conciliar”.Finalment, la tercera de les iniciatives presentades pel PP insta el Govern a concertar les places vacants dels centres d'educació infantil privats autoritzats per a poder oferir opcions a totes les famílies amb nins de 0 a 3 anys que ho sol·licitin i quedin en llista d'espera any rere any.Sobre aquesta qüestió, la diputada del PP destaca que “les famílies amb nins de 0 a 3 anys necessiten servir-se d'una guarderia o escoleta per a poder conciliar la vida familiar i laboral i fa una sèrie d'anys que les places públiques són totalment insuficients, per la qual cosa molts nins queden cada any en llista d'espera, com ocorre a Palma” i assenyala que “enguany encara ha estat pitjor, perquè moltes famílies que no han obtingut plaça en una escoleta pública, han hagut de renunciar també a demanar una plaça en un centre d'educació infantil privat perquè no el poden assumir econòmicament”.Riera ha criticat que “l'esquerra s'hagi negat a aprovar una ajuda extraordinària als centres privats autoritzats per a compensar la inversió que aquests han hagut de dur a terme per a complir les mesures sanitàries” i ha recordat que “aquests compten amb 400 places disponibles, que si es concerten podrien ajudar les famílies a conciliar i als centres privats a sobreviure en la crisi actual”