PP Balears

El PP demana a Hila que informi a diari de l’impacte de la pandemia a Palma i que es doti a tots els empleats municipals de la deguda protecció

• Mercedes Celeste ha proposat, entre altres mesures, que es doni complida informació a la ciutadania sobre quins carrers han estat desinfectats i que també es desinfectin "després de cada ús" totes les cabines dels vehicles municipals de neteja i dels restants serveis municipals
• Reclama que s'incrementin els serveis de l'EMT en les hores punta del matí per evitar aglomeracions que impedeixen als usuaris guardar les degudes distàncies de seguretat

La portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, ha demanat al batle de Palma, José Hila, que informi "a diari i de forma puntual de l'impacte de la pandèmia del Covid19 a Palma perquè els ciutadans puguin conèixer el grau d'incidència i els detalls de les actuacions que el seu ajuntament està duent a terme per garantir la seva seguretat, com la desinfecció dels carrers". Per a això, ha demanat que ho faci "en castellà i en català" a través de la pàgina web municipal i dels canals de comunicació oficials de l'Ajuntament de Palma per a canalitzar una informació "d'interès capital per a tots".

Aquesta proposta forma part d'una bateria de mesures "d'acció i prevenció" que el grup municipal popular ha presentat a Hila. En aquest context, la portaveu del PP a Cort també reclama "que es garanteixi la dotació a tots els empleats de les degudes mesures de seguretat" després de conèixer que el comitè d'empresa d'EMAYA ha denunciat que "hi ha treballadors que es veuen obligats a realitzar la seva tasca sense els deguts equips de protecció individual (EPI), exposant-se a possibles contagis en els moments més crítics de la pandèmia". En aquest sentit, demana a Hila "eximir de la prestació del servei a tots els funcionaris i empleats municipals als quals no es pugui dotar de les necessàries mesures de seguretat davant el Covid19" en l'exercici de la seva activitat diària. A més, també ha sol·licitat que "després de cada ús" es desinfectin les cabines de tots els vehicles municipals de de neteja i recollida de residus i dels restants serveis municipals.

Per aquest motiu, ha demanat conèixer "avui i cada dia mentre duri l'actual estat d'alarma" la incidència de la pandèmia a la plantilla de funcionaris i empleats muni-cipals" interessant-se, en aquest punt, per l'estat de salut dels agents de la Policia Local de Palma i del Cos de Bombers infectats, a qui els ha desitjat un "total i ràpid restabliment".

Finalment, Mercedes Celeste planteja també la "neteja i desinfecció diària" dels contenidors de fems de la ciutat i reclama al batle "que es reforci amb els autobusos que siguin necessaris" el servei de l'EMT a les hores punta del dematí per tal d'evitar aglomeracions i facilitar que els usuaris puguin guardar la deguda distància de seguretat. També ha sol·licitat la paralització de totes les obres municipals "no essencials" actualment en actiu.