PP Balears

El PP de sa Pobla reclama a l’ Ajuntament camins escolars segurs

• El Partit Popular pobler defensarà avui dijous en ple la seva proposta de la que volen l’ equip de govern n’ informi a l’ AMPA en tot moment

• Violeta Rodríguez: “Aquests camins són una peça important d’un projecte educatiu transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i dels hàbits de mobilitat amb el quals es condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, agradables i segurs per als alumnes i les seves famílies”

El Partit Popular de sa Pobla defensarà avui al ple de l’ Ajuntament una moció mitjançant la qual reclamen camins escolars segurs i, sobre l’ estudi i projecte “en tot moment, se n’ informi a l’ Associació de Mares i Pares (AMPA)”.

Així, els ‘populars’ poblers insten a l’ equip de govern a que adquireixi aquest compromís per a que realitzi l’estudi dels camins escolars segurs per tal de que valorin la possibilitat de treballar amb aquest projecte i ser corresponsables en la dinàmica del funcionament dels camins que s’implantin.

Això, a més que l’ Ajuntament es comprometi a compartir les conclusions de l’estudi que es realitzi amb els grups municipals, els agents socials com les AMPA i les associacions que es considerin oportunes, per tal de que la proposta tècnica compti amb el màxim consens i donar trasllat dels acords als que s’arribi, així com del o dels projectes que es realitzin a les Administracions competents, per tal de que es puguin posar en ús de forma regulada i aprovada per tots els organismes requerits. més, la present proposta de creació de camins escolars forma part del conjunt d’accions de mitigació que es descriuen dins el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Sa Pobla, el qual es var aprovar a principis de l’actual legislatura i justifica la intenció de l’equip de govern municipal de dur a terme dita acció dins el pròxim any com a tard.

La portaveu del Grup Popular Municipal, Violeta Rodríguez, incideix en que “aquests camins són una peça important d’un projecte educatiu transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i dels hàbits de mobilitat amb el quals es condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, agradables i segurs per als alumnes i les seves famílies”

Des del PP volen, també, que l’estudi a realitzar per a la implantació dels camins escolars segurs haurà de tenir en compte molts de factors, els quals s’hauran de conjugar per tal de que les rutes funcionin de manera
automàtica i sense la necessitat de realitzar grans inversions ni utilitzar mitjans municipals en el dia a dia del seu funcionament. Entre altres coses, s’han d’estudiar les rutes més freqüentadesSi es vol mirar des d’una perspectiva més àmplia, els camins escolars formen part d’una estratègia educativa que fomenta l’educació en valors com el respecte, la responsabilitat i la solidaritat.

“La proposta de la present moció es troba de cada vegada més estesa a Europa i a altres institucions i Ajuntaments, ja que comporta efectes positius en la salut de la gent que en fa ús, en la lluita contra el sedentarisme, en la mobilitat urbana i perquè genera espais més nets, segurs i saludables” detallen a la moció que afegeix que “actualment, sa Pobla disposa d’uns 2.400 alumnes repartits entre uns 10 centres educatius, pel que existeix un ampli ventall de possibilitats i necessitats que cada camí escolar s’ha d’adaptar als condicionants i a les variables que es requereixi, fet que justifica la realització d’un ampli estudi de cada centre per a la creació del seu camí escolar més viable i més segur.