PP Balears

El PP de Sa Pobla exigeix que no es convalidi el decret de veto econòmic en rústic "en posar en risc, també, la construcció de l'escola de Sant Francesc"

• El Grup Popular Municipal incideix que, a més, "afecta els propietaris de solars falsos urbans a sa Ronda i la zona dels antics cellers"
• El PP defensarà al ple de dijous una moció "perquè s'anul·li el decret del Govern amb el qual es veta l'activitat econòmica en sòl rústic i es davalua el patrimoni dels nos-tres pagesos"
• Violeta Rodríguez: "Aquesta nova norma prohibicionista del Pacte és un mal cop econòmic per a sa Pobla"

El Partit Popular de Sa Pobla exigeix a l'Ajuntament que insti al Govern a que no es convalidi el decret de territori "en posar en risc la construcció de l'escola de Sant Francesc a més d'afectar als propietaris de solars falsos urbans a sa Ronda i la zona dels antics cellers. Tot això, a més de vetar l'activitat econòmica en sòl rústic i es davalua el patrimoni dels nostres pagesos".

Així, el Grup Popular ha registrat i defensarà una moció en la sessió plenària de dijous que ve "perquè s'anul·li el decret del Govern" amb el qual "a grans trets, es prohibeix l'ús residencial que està en Àrees de Protecció de Risc (APR), estableix una moratòria de determinats urbanitzables no desenvolupats de 400 hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021 i es crea una moratòria dels "falsos urbans" de 200 hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021.

A més, amb el decret "es desclassifiquen urbans no construïts en 8 anys, excepte per construir habitatges de protecció oficial (HPO) o que ja estiguin en tramitació, es produirà un increment dels preus de terra disponible per edificar ja que el sòl disponible disminueix i en conseqüència, això provocarà un increment de l'preu de l'habitatge". També "es redueixen els paràmetres per edificar habitatges unifamiliars en sòl rústic i redueix en un 40% el volum edificable així com la construcció de noves piscines".

Amb tot, la portaveu de Grup Popular Municipal, Violeta Rodríguez, incideix que "aquesta nova norma prohibicionista del Pacte és un mal cop econòmic per a sa Pobla" i ho argumenta explicant que "tendrà conseqüències molt negatives per a l'economia en general, però de manera especial a les petites i mitjanes em-preses i autònoms locals que es dediquen, directament o indirectament a la construcció; així com són els aparelladors, fusters, enginyers, paletes, lampis-tes, electricistes, pintors, ferrers… ".

"Resulta increïble que aquest decret s'hagi aprovat en plena crisi pel Covid-19, quan és més necessari que mai implementar mesures per estimular l'economia. És impresentable que els ajuntaments no puguin decidir sobre la situació en què queden els sòls afectats pel decret. Hi ha una clara invasió de competències municipals quan regula "els falsos urbans" i els urbanitzables sense desenvolupar, donant als Consells Insulars la competència perquè siguin ells els que decideixin en quina situació queda aquest sòl, és a dir, si passa a rústic o no", es recalca en el text de la moció en què també es remarca que "aquest decret s'ha aprovat sense cap tipus de consens municipal, sense aportacions dels sectors afectats ni tampoc escoltant les necessitats dels col·lectius implicats".

Etiquetes:

Part Forana