PP Balears

El PP de Palma denuncia compres “a dit” a l’EFM, que ja han generat més de 20.000 euros de despesa

• La formació considera que després de 6 mesos de pandèmia i amb la previsió de que aquesta es perllongarà durant meses és recomenable regularitzar les comandes de subministraments

El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Palma, a través de la regidora Montse Oliveras, ha denunciat que s'estigui perpetuant la realització de compres "a dit i sense contracte" a l'Empresa funerària Municipal (EFM) que fins a la data han suposat el desemborsament de més de 20.000 euros públics corresponents a tasques de segu-retat, desinfecció d'inslacions i adquisició de gels i altres elements de protecció.

La regidora popular recorda que les "compres per procediment d'emergència" obeei-xen a situacions puntuals "de catàstrofe o gravetat extrema", cosa que, al seu parer, "no justifica que el gerent de l'EFM segueixi realitzant compres mitjançant aquest procediment quan ja s’han complert sis mesos de l'inici de la pandèmia i ens trobam en plena segona onada de la COVID19 que es perllongarà durant mesos, el que fa recomanable regularitzar aquest tipus de subministraments per evitar les compres a dit ja que, en les circumstàncies actuals, és possible fer una previsió i per tant esta-blir el sistema de contractació que, d'acord amb la llei, garanteixi la igualtat entre contractistes i que s'aconsegueixi el millor preu de mercat".

Sobre aquest aspecte, la representant del PP ha fet especial èmfasi en la contracta-ció de la seguretat i de desinfecció de les instal·lacions, l'adquisició d'elements de protecció, gels i màscares "que cada mes generen factures i així s'espera que se-gueixi passant en mesos successius sense que hi hagi per part de la gerència de la Funerària la intenció d'iniciar un expedient de contractació". Oliveras, a més, també ha demanat que es revisin les compres realitzades mitjançant el procediment de contracte menor.

En aquest sentit, cal recordar que el Partit Popular va presentar una iniciativa al Ple de l'Ajuntament perquè s'establís un sistema de compres centralitzades a què es poguessin adherir les empreses municipals per tal de garantir els procediments perquè totes les empreses i particulars puguin presentar-se en igualtat de condicions, que es garanteixi el subministrament i que s'aconsegueixin els millors preus en bene-fici de les arques públiques.