PP Balears

El PP de Palma demana al govern d’Hila que aclareixi la polèmica sobre els resultats de les oposicions per accedir a la Policia Local

• La regidora Montserrat Oliveras sol·licitarà la compareixença de la regidora socialista Joana Maria Adrover en el Ple de novembre perquè expliqui si s’han presentat reclamacions i el contingut d’aquestes

El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Palma, a través de la regidora Montserrat Oliveras, demanarà la compareixença en Ple de la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, perquè aclareixi i valori les discrepàncies entre els resultats provisionals i definitius de les oposicions per accedir a la Policia Local revelades aquests dies per la premsa local i expliqui si s'han plantejat reclamacions per escrit a l'Ajuntament o en altres instàncies i, si és així, quin és el seu contingut.

En vista de la polèmica suscitada pel sistema de valoració establert per a les oposicions de torn lliure de Policia Local, el PP sol·licitarà també a la regidora socialista si l'equip de govern municipal s'està plantejant canviar el sistema per a les convocatòries de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2020 i, si és així, en quin sentit. A més, reclamarà a Adrover que doni compte davant del Ple de qualsevol altra informació relacionada amb aquest procés selectiu que pugui resultar d'interès públic.

Finalment, Oliveras explica que demanarà també a la responsable de Seguretat Ciutadana que justifiqui com es va a resoldre la manca de personal en determinades unitats de la Policia Local, un cop adjudicats els llocs de feina, per garantir la qualitat del servei de seguretat ciutadana.

En aquest sentit, la regidora popular recorda que després de dos anys de tramitació, s'han adjudicat de manera definitiva els llocs de feina de la Policia Local, tota vegada que s'ha resolt el concurs de trasllats. A això cal afegir les assignacions dels llocs dels agents que van aprovar les anteriors oposicions.

La regidora popular afegeix que, d'altra banda, estan en procés de valoració les proves selectives per cobrir les 101 places de Policia de torn lliure (BOE NÚM. 238, del 3 d'octubre de al 2019) i que està publicada al BOIB l'Oferta Pública d'Ocupació de torn lliure de policia i de promoció interna d'oficial i suboficial.

Tot això, enmig d'una forta polèmica, recollida pels mitjans de comunicació locals, el que, segons l'opinió d'Oliveras, "posa de manifest que han transcendit les discrepàn-cies entre el sistema de valoració i les qualificacions provisionals i les definitives de els opositors, tant qualitatives com quantitatives, el que fa necessari un aclariment urgent per part de la regidora Adrover".