PP Balears

El PP de Lloseta acusa al batle d' amagar informació urbanística

• Els populars li recriminen que "autoritzi als seus regidors a no donar cap tipus de dada ni d'explicació pública en el ple sobre les Unitats d'Actuació Urbanística"

• Xesca Ramis: "Hi ha llosetins que podrien quedar afectats per la nova normativa urbanística i exigeixen la informació que el pacte els nega sobre les futures urbanitzacions al municipi"

El Partit Popular de Lloseta acusa al batle, Chema Muñoz, d' amagar informació urbanística "fins i tot a la corporació local que conforma el ple de l'Ajuntament", el que qualifica de "gravíssim i de obscurantisme alarmant "perquè" hi ha llosetins que podrien quedar afectats per la nova normativa urbanística i exigeixen la informació que el Pacte els nega sobre les futures urbanitzacions al municipi", incideix la portaveu popular llosetina, Xesca Ramis.

Els 'populars' llosetins li recriminen que "autoritzi als seus regidors a no donar cap tipus de dada ni d'explicació pública sobre les Unitats d'Actuació Urbanística (UAU)" i que "tengui en suspens a centenars de llosetins que exigeixen la informació que el pacte els nega sobre les futures urbanitzacions al municipi" que podrien passar a ser sòl rústic.

S’ ha de recordar que el Grup Municipal de PP i Cs varen presentar al ple una moció referent a que s'informés sobre l'impacte urbanístic provocat per un pro-jecte de MÉS de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i que po-dria afectar de manera substancial a àmbits de sòl urbà delimitat de planejament municipal, així com als sòls urbanitzables. "Així, es podrien veure a afectades les Unitats d'Actuació UA-4, UA-8, UA-12, UA-13 i UA-15; aquesta darrera afectada per sentència que encara no s'ha executat per part de l'Ajuntament i que costarà als veïnats uns 334.000 euros".

"També afectarà les parcel•les de sòl rústic que estan en zones delimitades com àrees de protecció de Risc com podrien ser les de S 'Estorell, les de la zona del torrent i les properes al Puig, ja que aquestes no poden ser edificades per a usos residencials".

"El Decret estableix que el Consell Insular ha de determinar si els àmbits de sòl urbà descrits anteriorment mantenen el mateix criteri o si passen a sòl rústic; ja que els sòls urbanitzables han quedat automàticament desclassificats i passen a ser sòl rústic comú. Fins que el Consell Insular de Mallorca no iniciï la reclassificació dels nostres sòls urbans, la competència segueix sent municipal, de manera que exigim que l'equip de govern defensi els interessos dels llosetins i llosetines que es puguin veure afectats i acordi l'adaptació puntual de planejament municipal", explica Ramis.

Etiquetes:

Part Forana