PP Balears

El Grup Parlamentari Popular emprèn una reorganització dels responsables de cada àrea després de l'entrada dels nous diputats

• La diputada Núria Riera serà la nova portaveu adjunta i actuarà d'enllaç amb les comissions sectorials del PP

• Isabel Borrás, nova portaveu de Salut del Grup Popular al Parlament, i Javi Bonet, nou portaveu de Medi Ambient

La diputada Isabel Borrás assumirà el càrrec de portaveu de Grup Parlamentari Popular a la comissió de Salut de Parlament i el diputat Javi Bonet, la de portaveu a la Comissió de Medi Ambient. El grup parlamentari ha emprès una reorganització dels responsables de cada àrea de feina després de l'entrada dels dos nous parlamentaris. A més, Núria Riera serà la nova portaveu adjunta i actuarà d'enllaç amb les comissions sectorials del partit.

D'aquesta manera, després de l'entrada dels dos nous diputats s'han reorga-nitzat les de portaveu del Grup Parlamentari Popular al Parlament. A més de les novetats en Salut i Medi Ambient, el diputat Lluís Camps assumirà el càrrec de portaveu de la comissió d'Assumptes Institucionals; Tania Marí, la d'Afers Socials, Drets Humans i Esports; i Marga Durán, Educació i Cultura. El diputat Mariano Juan serà el nou portaveu popular en la comissió de Peticions.

Es mantenen com fins ara, el portaveu del grup, Antoni Costa també com a portaveu d'Hisenda i Pressupostos, Salomé Cabrera com a portaveu de Tu-risme, Sebastià Sagreras en la comissió d'Economia, Antoni Fuster a la co-missió de control d'IB3, Virginia Marí a la comissió d'Afers Europeus, Asunción Pons a Estatut del Diputat, i Juan Manuel Lafuente en la comissió de Reglament.

Portaveu de Grup Parlamentari: Toni Costa

Portaveu adjunta de el Grup Parlamentari: Núria Riera

Comissió d'Afers Institucionals: José Luís Camps

Comissió d'Hisenda i Pressupostos: Toni Costa

Portaveu a la Comissió de Turisme: Salomé Cabrera

Portaveu a la Comissió d'Afers Socials: Tania Marí

Portaveu a la Comissió de Medi Ambient: Javi Bonet

Portaveu a la Comissió de Salut: Isabel Borrás

Portaveu a la Comissió d'Economia: Sebastià Sagreras

Portaveu a la Comissió d'Educació i Cultura: Marga Durán

Portaveu a la Comissió de Control d'IB3: Toni Fuster

Portaveu a la Comissió de Peticions: Mariano Juan

Portaveu a la Comissió d'Afers Europeus: Virginia Marí

Portaveu a la Comissió de l'Estatut el Diputat: Asunción Pons

Portaveu a la Comissió de Reglament: Juan Manuel Lafuente.

Etiquetes:

Parlament