PP Balears

El GPP interpel•larà la consellera Santiago per les mesures del Govern per combatre la pobresa infantil i l'exclusió social

• Les darreres dades conegudes reflecteixen que el 25% dels menors de les Balears estan en risc de pobresa

El Grup Parlamentari Popular interpel•larà la consellera Fina Santiago en el Ple de la Cambra autonòmica per les mesures que pensa posar en marxa el Govern per fer front a l' increment de la pobresa infantil i l'exclusió social a les nostres illes que es desprèn de la memòria presentada aquesta setmana pel director de l'Oficina Balear de la Infància i l 'Adolescència (OBIA). Segons aquest informe, entre el 22 i el 25% dels menors de les Illes Balears estaven en risc de pobresa ja abans de la pandèmia (en 2019), un percentatge que es tem que creixi com a conseqüència de la crisi econòmica i social provocada per el coronavirus.

La iniciativa presentada per la diputada Marga Durán pretén conèixer les mesures de la Generalitat per combatre una exclusió social i un pobresa infantil que s'han incrementat en els darrers anys, tot i el creixement econòmic de l'economia de les nostres illes i que el Govern hagi comptat amb uns pressuposts rècord, amb més de 5.000 milions d'euros.

SEGUIMENT DEL PACTE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL

A més, des del GPP es recorda que el passat 18 de febrer, es va signar el
Pacte per a la lnclusió Social, amb la presència de el president de Parlament i la presidenta d'EAPN-Xarxa per a la lnclusió Social, i que la comissió de seguiment del Pacte encara no s'ha constituït. Per aquest motiu i davant la gravetat de les dades conegudes, se sol•licita també a Vicent Thomás que coordini, de manera urgent, amb l'EAPN la constitució i primera reunió de la comissió de seguiment del Pacte per a la lnclusió Social per tal de poder analitzar les dades aportades per l'Oficina Balear de la Infància.

REUNIÓ DEL PACTE PER A LA INFÀNCIA

La diputada popular també sol•licita a el president de Parlament que, de manera conjunta amb UNICEF, coordini la convocatòria d'una reunió de el Pacte per a la Infància, per tal d'analitzar la situació a la nostra comunitat. S’ ha de recordar que el Pacte Balear per la Infància, promogut per UNICEF a les 17 comunitats autònomes, va ser signat a Balears el 19 de novembre de 2013, i ratificat per tots el partits polítics amb representació parlamentària el 2015. En 2018, es van adherir a aquest pacte dels quatre consells insulars.

Etiquetes:

Parlament