PP Balears

El GPP demana l'increment de places de transport escolar per als alumnes de batxillerat i FP de la Part Forana

• Sol•licita que es millori el servei incrementat les places i augmentant les freqüències
• Recorda que Balears està a la cua en títols postobligatoris, per la qual cosa “és fonamental que la Conselleria prengui mesures per a donar facilitats als alumnes que volen estudiar”

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una Proposició No de Llei a través de la que insta al Govern a donar un servei de transport adequat als estudiants de batxillerat i formació professional que s'han de traslladar del seu municipi de residència a un altre municipi per a poder cursar la seva formació postobligatòria.

El GPP sol•licita en la seva iniciativa que aquesta millora es dugui a terme mitjançant un augment de places de transport escolar en la Part Forana i implementant un sistema de transport públic amb més freqüències que permetin cobrir aquesta mancança. Així mateix, la diputada ‘popular’, Nuria Riera, recorda que Balears és una de les comunitats autònomes amb menys titulacions educatives postobligatòries, per la qual cosa resulta especialment important que la Conselleria posi en marxa les actuacions necessàries que afavoreixin que els estudiants continuïn la seva formació després de l'etapa obligatòria.

A més, Riera, ha fet al•lusió a les moltes queixes que s'estan produint, tant de la comunitat educativa, com de les famílies dels alumnes, per la insuficiència de transport per a aquells estudiants que s'han de traslladar a un altre municipi per a continuar la seva formació després de l'etapa obligatòria.

El Grup Parlamentari Popular ja va reclamar en sessió plenària al conseller d'Educació que s'adoptessin mesures per a solucionar la manca de transport amb la finalitat de facilitar el desplaçament d'aquests estudiants, sense haver obtingut cap resposta sobre aquest tema.