PP Balears

El Govern central margina a Balears en els programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural i només li assigna un 1,26 per cent de 130 milions de €

• Asunción Pons: “Les partides per a Balears només sumen 1.645.493 euros, mentre que Canàries, gràcies al Programa per la Llunyania i la Insularitat, rep més de nou milions d'euros”
• Balears, que ha estat exclosa dels programes de llavors, obté únicament 17.434 euros per a la millora ramadera, i és en la pràctica la comunitat que menys obté dels plans de desenvolupament rural
• “Instem a la consellera Mae de la Concha a ser molt més reivindicativa davant el Ministeri d'Agricultura per a denunciar la discriminació que sofreix el camp de Balears i reclamar un increment de les ajudes per als agricultors i ramaders de les Illes”

El Partit Popular de *Balears denuncia la marginació que sofreix Balears en els programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural que el Consell de Ministres ha aprovat aquesta setmana “perquè -afirma la diputada Asunción Pons- només rep un 1,26 per cent dels 130,7 milions aprovats per a la seva distribució entre les comunitats autònomes”.

A més, Balears ha quedat exclosa del programa destinat a “Anàlisi de la qualitat i certificació de llavors i plantes de viver”, i del programa per a l'ordenació i foment de la millora ramadera, dirigit específicament al control oficial del rendiment lleter, amb una dotació d'1.437.971 euros, només rebrà 17.434 euros. “És una quantitat totalment insuficient, tenint en compte que la ramaderia és un sector estratègic, que avui registra greus dificultats a les nostres Illes, amb el tancament d'explotacions i la disminució de la cabanya, que exigeix mesures, ajudes i instruments per a aconseguir la seva reactivació”, manifesta Asunción Pons.

“Instem a la consellera Mae de la Concha -declara la diputada del Partit Popular de Balears- a ser molt més reivindicativa davant el Ministeri d'Agricultura per a denunciar la greu discriminació que sofreix el camp de Balears amb aquesta distribució; i denunciem que no hagi estat capaç si es fes valer ni de gestionar amb eficàcia i fermesa la defensa dels agricultors i ramaders de Balears davant el Govern de Pedro Sánchez”.

El Partit Popular exigeix a la consellera Mae de la Concha una gestió “molt més activa i valenta, que en lloc d'anuncis i promeses, doni resultats per al sector primari de *Balears, la qual cosa implica haver actuat abans de l'aprovació de la distribució per a aconseguir que fos més favorable per a les nostres illes, però no ho ha fet i ara patim aquest balanç tan negatiu i decebedor”.

“La consellera de la Choncha havia d'haver manifestat la seva discrepància i reclamar altres criteris de repartiment en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural per a defensar l'agricultura i ramaderia de Balears”, declara la diputada.

La diputada Asunción Pons lamenta “l'absolut silenci sobre aquesta discriminació que sofreix el camp de Balears per part del Ministeri d'Agricultura en la compareixença de la consellera Mae de la Concha aquest passat dimarts davant el ple del Parlament, el mateix dia que el Consell de Ministres va aprovar aquest repartiment tan perjudicial per a les nostres Illes”.

Revisió dels criteris de distribució dels PDR

El PP anuncia la presentació d'una Proposició no de Llei en el Parlament per a instar a la Conselleria d'Agricultura a reclamar i gestionar davant el Ministeri d'Agricultura la revisió dels criteris de distribució de tots els programes agrícoles i ramaders, molt especialment per al finançament dels Programes de Desenvolupament Rural (PDR) de les comunitats autònomes corresponent al període 2014-2020.

La diputada manifesta que amb la distribució territorialitzada de 104 milions d'euros aprovada el dimarts pel Consell de Ministres, es cobreixen els primers cinc anys d'aportació de l'Estat als PDR. Incloent l'anualitat del 2020, la quantia total de l'aportació de l'Estat transferida als PDR ascendiria a 537,80 milions d'euros, la qual cosa suposa el 63,36 per cent del total previst per a aquest període de programació, que suma en conjunt 848,77 milions d'euros.

Dels 104 milions dels PDR transferits el dimarts pel Consell de Ministres, Balears només rep 1.320.663 euros, per la qual cosa és, en la pràctica, la comunitat que rep menys, atès que la menor aportació és per a Canàries, que percep 974.029 euros, “però -adverteix la diputada Asunción Pons- Canàries rep en conjunt més de nou milions d'euros, dels quals 7,7 corresponen al Programa d'opcions específiques per la Llunyania i la Insularitat (PSOE)”.

“Exigim a la consellera Mae de la Concha que transformi en fets i realitats els desitjos anunciats el dimarts en el ple del Parlament quan va donar per feta l'aprovació del Règim Especial per al sector primari de Balears, perquè si els resultats són els mateixos que els aconseguits amb el repartiment dels programes agrícola i ramaders, el Partit Popular exigirà la seva dimissió”, declara Asunción Pons.