PP Balears

Duran anuncia que el Partit Popular "acabarà amb la barra lliure de grafits a Palma"

• La portaveu ha presentat una proposta "integral" en contra de les pintades vandàliques per donar solució encara problema que va en augment i que "danya el patrimoni de tots"
• La proposta dels populars inclou una bateria de mesures en matèria d'intervencions, conscienciació i dissuasió
• Durán ha exigit al batle que doni suport a la proposta impulsada pel grup popular, perquè "es fruit d'un treball minuciós i un estudi de normatives d'altres capitals espanyoles"

La portaveu del Grup Municipal Popular, Marga Durán i el regidor Javier Bonet, han presentat una proposta "integral" en contra de les pintades vandàliques per donar solució a un problema que va en augment i que "danya el patrimoni de tots".

Durán, que ha explicat que per realitzar aquesta proposta s'ha realitzat un estudi previ de les normatives aplicades a la resta de capitals d'Espanya, ha afirmació que "es fa imprescindible lluitar d'una manera eficaç contra aquest tipus de vandalisme i per això cal adoptar mesures en molt diversos àmbits. En primer lloc, facilitant les intervencions de neteja, agilitzant el procediment administratiu i assegurant que es compleixin els requisits tècnics que requereix aquest tipus d'intervencions en el patrimoni”, l'edil ha afegit que “s'han d'impulsar mesures de conscienciació social i ciutadana, entre les que hauria d'incloure el foment del grafiti en els llocs autoritzats, així com aplicar mesures preventives i dissuasòries, com l'agreujament de les sancions i la intensificació de la vigilància policial i la col•laboració amb les instàncies judicials".

Així, la portaveu ha explicació que el primer punt de la moció que presentarà el Partit Popular instarà a l'equip de govern a dur a terme campanyes de neteja de grafitis por tota la ciutat d'una manera calendaritzada, agilitzar el procedimint d'actuacions municipals per a les intervencions de neteja de pintades vandàliques i a desenvolupar un protocol tècnic d'intervenció juntament amb els tècnics del Consell Insular de Mallorca en pintades sobre bens catalogats i del patrimoni històric, que faciliti i agilitzi la neteja amb totes les garanties.

El segon punt de la proposta, dirigit a implantar una sèrie de mesures de sensibilització i conscienciació, inclou el foment d'estratègies educatives de prevenció de pintades i actes vandàlics, amb la participació de tècnics municipals i l'impuls de les pràctiques cíviques en l'àmbit de l’art urbà, en col•laboració amb les associacions juvenils i les associacions veïnals.

Finalment, el tercer punt de la iniciativa que defensaran els populars en el pròxim ple, té com a objectiu dur a terme les següents mesures de dissuasió: l'agreujament de la qualificació de la infracció a la condició de molt greu i amb ell, de la quantia de les sancions previstes en l'ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans per al cas que els grafitis es realitzen sobre monuments històrics o edificis catalogats amb exigència de reposició de la situació alterada del bé al seu estat originari mitjançant l'obligació d'indemnitzar per els danys i perjudicis causats. També propasa la intensificació de la vigilància de la Policia Local, incorporant nous mitjans tecnològics com les càmeres de vigilància de manera consensuada amb Delegació de govern i la col•laboració de la Policia Local amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i amb altres administracions.

En aquest sentit, Durán ha exigit al batle que doni suport a la proposta impulsada pel grup popular, perquè "és fruit d'un treball minuciós i un estudi de normatives d'altres capitals espanyoles" i ha afegit que "resulta fonamental que l'Ajuntament implanti mesures eficaces i serioses amb l'objectiu d'acabar amb la 'barra lliure' de pintades vandàliques a Palma.

Etiquetes:

Cort