PP Balears

Aprovada la proposta del PP per a l'execució urgent dels projectes turístics finançats pels Fons Europeus

• Els ‘populars’ sol•liciten al Govern que contribueixi a dinamitzar l'economia de les illes des de l'Administració

• També demanen la ràpida execució dels projectes d'inversió aprovats pendents d'execució, finançats amb la ITS, amb fons de la Borsa de Places Turístiques, i de totes les inversions aprovades en el pressupost de 2021

La comissió de Turisme del Parlament ha aprovat per unanimitat la proposta del Grup Parlamentari Popular, defensada per la diputada Salomé Cabrera, relativa a l'execució urgent dels projectes pendents per a dinamitzar l'economia de les illes, des de l'Administració.

Així, el Parlament ha aprovat instar el Govern a agilitar la tramitació i executar de la manera urgent i sense la més mínima demora els projectes que s'acordin conjuntament amb el sector turístic, corresponents als 100 milions d'euros de Fons Europeus que, segons es va anunciar, es preveu que arribin a les illes per a la reactivació del turisme – 20 milions d'euros per a 2021-, de manera que efectivament constitueixin un element dinamitzador i de recuperació econòmica i social.

En aquest sentit, Cabrera ha afirmat que “tan important és rebre fons com executar-los amb urgència, perquè realment suposin una dinamització de l'economia i evitar casos com l'Escola Nàutica de Palma o l'Escola d'Hostaleria de Ciutadella, que encara no s'han executat. No podem permetre'ns perdre aquests recursos per falta d'execució, com en moltes ocasions ha ocorregut amb els fons estatutaris”.

També ha tirat endavant instar el Govern a activar i impulsar, conjuntament amb la resta d'administracions implicades, la ràpida execució dels projectes d'inversió aprovats pendents d'execució, finançats amb la ITS, els finançats amb fons de la Borsa de Places Turístiques, i tots els projectes d'inversió aprovats en el pressupost de 2021 corresponents a la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Així mateix, ha rebut el suport de la Cambra la proposta relativa a sol•licitar al Govern que presenti un calendari d'execució de les esmentades inversions, amb l'objectiu de mantenir el pols de les activitats econòmiques al llarg de tot l'any, anticipar en el temps els resultats de les millores previstes i evitar que quedin iniciatives sense executar.

Finalment, s'ha aprovat instar el Govern a dotar de les eines jurídiques necessàries i a agilitar tots els procediments i tramitacions administratives encaminades a resoldre els expedients de concessió d'ajudes als sectors productius.