PP Balears

L'esquerra rebutja destinar una partida extraordinària a garantir l'ensenyament semipresencial en igualtat de condicions en tots els centres públics i concertats de Balears


• Riera lamenta que PSIB, Més i Podem hagin votat en contra d'habilitar els recursos necessaris perquè els centres adaptin les seves infraestructures i adquireixin material tecnològic per a tenir els mateixos cursos en torns presencials i un funcionament similar

La Comissió d'Educació del Parlament ha debatut aquesta horabaixa la PNL del PP, defensada per la diputada Nuria Riera, per a garantir la semipresencialitat en igualtat de condicions en tots els centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats. El primer punt d'iniciativa dels ‘populars’ ha estat rebutjat pels partits que donen suport al Govern i el segon i tercer han estat aprovats, tots dos incorporant esmenes de PSIB, Podemos i Més.

Així, l'esquerra ha votat en contra d'instar el Govern a destinar una partida econòmica extraordinària i suficient per a fer viable l'aplicació de la semipresencialitat en igualtat de condicions en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics, de manera que puguin adaptar les seves infraestructures i adquirir els recursos tecnològics i de connectivitat necessaris per a tenir els mateixos cursos en torns semipresencials i un funcionament equivalent.

La finalitat d'aquest punt és que tots els alumnes tinguin una formació presencial o semipresencial segons el nivell que cursen i independentment del centre al qual pertanyin. I alhora, que la semipresencialitat funcioni de manera equitativa en tots els centres perquè tots els alumnes que romanen a la seva casa puguin seguir les classes en directe per càmera de vídeo (en streaming) i puguin interactuar sovint amb el grup.

D'altra banda, ha estat aprovat per unanimitat el segon punt, que en la seva redacció final insta el Govern a consolidar les inversions necessàries per a facilitar que, des del seu inici, el curs 21-22, pugui tenir la presencialitat necessària per a tot l'alumnat de tots els nivells educatius i així evitar les possibles repercussions negatives en l'aprenentatge, però consolidant la seguretat sanitària de tots els centres educatius, seguint les recomanacions de Salut Pública.

Finalment, també ha tirat endavant per unanimitat el tercer punt, relatiu a assegurar de manera específica la continuïtat de la presencialitat per a l'alumnat amb factors de risc, com són els diagnosticats amb trastorns de l'espectre autista i altres, i així evitar que es vegin afectats per la interrupció de l'educació presencial.

Nuria Riera ha recordat que “aquest curs hi ha hagut escoles on el sistema semipresencial ha suposat que el grup que estava de torn a casa pogués seguir les classes en streaming perquè el seu centre disposava de recursos econòmics i tecnològics adequats per a habilitar-lo. Altres escoles on els alumnes han romàs a casa únicament fent deures sense més opcions, per l'absència de recursos. I altres que han fet algunes hores en línia i la resta deures. Fins i tot en un mateix municipi hi ha instituts que han tingut diferents opcions de semipresencialitat segons les seves possibilitats” i ha assenyalat que “això ha generat que el curs es desenvolupi amb evident desigualtat d'oportunitats entre els alumnes, en funció del centre on han assistit, la qual cosa ocasiona que avancin de manera diferent en el currículum que els correspon, qüestió que és de vital importància solucionar de cara al curs que ve”.