PP Balears

El comitč electoral de Mallorca aprova la llista de Maria Salom al Consell

10 d`abril del 2015.- El Comitč electoral insular ha aprovat aquesta tarda inicialment la llista del PP al Consell de Mallorca per a les prňximes eleccions. Aquesta llista, serŕ elevada al comitč regional per a la seva aprovació definitiva. La candidatura és la següent:


1. Maria Salom Coll (Inca):
- Formació: economista.
- Experičncia professional i / o política: diputada nacional al Congrés dels Diputats (portaveu adjunta), diputada autonňmica, consellera del Consell i regidora d`Economia de l`Ajuntament d`Inca. Presidenta del Consell de Mallorca 2011/2015.

2. Jeroni Salom (Binissalem):
- Formació: Batxillerat i estudis d`especialització en matčria de control empresarial i financer.
- Experičncia professional i / o política: actual batle de Binissalem (2007/11 i 2011/15) i conseller insular del Grup Popular al Consell.

3. Catalina Cirer (Palma):
- Formació: Llicenciada en Economia.
- Experičncia professional i / o política: consellera de Governació (1993-96), delegada del Govern (1997-2003), batlessa de Palma (2003-07).

4. Onofre Ferrer Riera (Manacor):
- Formació. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Psicologia.
- Experičncia professional i / o política: Actual director general de Treball i Salut Laboral (des de maig 2013). DG d`Educació durant any i nou mesos. Director de Professors de Manacor durant 16 anys.
-

5. Catalina Soler Torres (Felanitx):
- Formació: Estudis en Dret.
- Experičncia professional i / o política: batlessa de Felanitx (2003-08), diputada autonňmica (2007/11) i actual Conselleria insular de Medi Ambient.

6. Mauricio Rovira de Alós (Palma).
- Formació. Llicenciat en Dret. Especialista en Urbanisme i Ordenació del Territori.
- Experičncia professional i / o política: Advocat. De 2011 a 2015, conseller executiu del Consell Insular de Mallorca. 2007 a 2011, regidor a l`Ajuntament de Palma. 2003-2007, gerent de l`Institut Municipal d`Esports de Palma. Del 95 al 99, portaveu del Consell insular i diputat autonňmic.
-
7. Margalida Roig Catany (Llucmajor):
- Formació: Llicenciada en Dret.
- Experičncia professional i / o política: actual consellera d`Hisenda i Funció Pública del CIM. Regidora d`Hisenda de l`ajuntament de Llucmajor (2003-11). Assessoria jurídica Grup empresarial Roxa.

8. Antoni Serra Comas (Sa Pobla):
- Formació: Llicenciat en Econňmiques per la UIB.
- Experičncia professional i / o política: actual director insular de Residus. Dotze anys com a regidor a l`Ajuntament de Sa Pobla i 22 anys en despatx economista privat.

9. Esperanza Catalŕ Ribó (Calviŕ):
- Formació. Secretariat tčcnic de Direcció. Va iniciar estudis universitaris de Dret.
- Experičncia professional i / o política: Tinent de batle Ajuntament de Calviŕ durant 8 anys. Ex empresŕria.

10. Joan Rotger Seguí (Selva):
- Formació: Llicenciat en Dret i advocat.
- Experičncia professional i / o política: batle de Selva des de 1995. Director General d`Interior (2003-07) i actual vicepresident del CIM, dirigint les ŕrees de Cultura, Patrimoni i Esports.

11. Coloma Terrassa (Alcúdia):
- Formació: Diplomada en Professorat d`EGB, especialitzada en Idiomes Moderns.
- Experičncia professional i / o política: Regidora de l`Ajuntament d`Alcúdia des de 1999. Professora de Llengua Catalana. Consellera del Consell actual i alcaldessa d`Alcúdia.

12. Jaume Porsell Alemany (Andratx):
- Formació: Batxillerat.
- Experičncia professional i / o política: Director general d`Arquitectura i Habitatge del Govern Balear. Alcalde d`Andratx (2006-2007), regidor de l`Ajuntament d`Andratx de 2003 a 2011 (en les ŕrees d`Hisenda, Turisme i Esports). Empresari d`hostaleria.

13. Magdalena García (Marratxí):
- Formació: Llicenciada en Cičncies de l`Educació, branca Pedagogia Terapčutica.
- Experičncia professional i / o política: Primera tinent de batle de Marratxí (2007-11) responsable de Cultura, Festes, Gent Gran i Comunicació. Actual consellera insular.

14. Sebastiŕ Sansó (Palma):
- Formació. Llicenciat en Psicologia, especialitzat en Treball i Organitzacions UB. Mŕster en Direcció de RRHH i MBA (Mŕster Business Administració)
- Experičncia professional i / o política: Regidor d`Educació, Majors i Immigració a l`Ajuntament de Palma. Tčcnic superior de Formació.

15. María José Frau Marí (Palma):
- Formació. Llicenciada en Dret.
- Experičncia professional i / o política: Actual directora de l`Institut Balear de la Joventut del Govern. Consellera del Consell Insular de Mallorca. Regidor a l`Ajuntament de Palma.

16. Joan Antoni Estarellas Mateu (Bunyola):
- Formació. Escola d`Hoteleria i Turisme. Formació especialitzada en Qualitat Turística.
- Experičncia professional i / o política: Cap de l`ŕrea del departament de Qualitat de la Conselleria de Turisme. Ex empresari.


17. Margalida Ginard Mesquida (Camps):
- Formació: Estudis de BUP i Curs de Gestió Empresarial (CAEB)
- Experičncia professional i / o política: Actual Conselleria insular. Regidora de l`Ajuntament de Campos i regidor d`Hisenda del mateix consistori (2003-07). Funcionŕria de l`Ajuntament.

18. Toni Mulet Campins (Maria de la Salut):
- Formació: Diplomat en Relacions Laborals (Graduat Social).
- Experičncia professional i / o política: Actual batle de Maria de la Salut des de 2003. Director SOIB (2003-04), Cap de Gabinet Conselleria de Treball (2005-06).

19. Maria Isabel Crespí Deiŕ (Deiŕ):
- Formació. FP2 en segon grau Administratiu i Comercial. Primer any de Turisme.
- Experičncia professional i / o política: 4 anys com a directora Insular de Relacions Institucionals al Consell de Mallorca. 4 anys de regidora a l`Ajuntament de Sóller; 8 anys com a regidora a l`Ajuntament de Deiŕ a les ŕrees de Cultura, Serveis Socials i Rčgim Intern. Funcionŕria del Consell de Mallorca des de 1989.

20. Juan José Sard Flaquer (Capdepera):
- Formació: Estudis de Comptabilitat.
- Experičncia professional i / o política: Actual conseller insular no executiu. President Junta Local de Capdepera des de 2010. Experičncia laboral com a policia local, treballador de Correus i en una gestoria

21. Maria de la Concepció Pons Monserrat (Santanyí):
- Formació. Magisteri.
- Experičncia professional i / o política: Regidora a l`Ajuntament de Santanyí.

22. Joan Antoni Ramonell Miralles (Montuďri):
- Formació. Llicenciat en Cc. Polítiques i Administració per la Universitat Autňnoma de Barcelona.
- Experičncia professional i / o política: Director insular d`Esports del Consell de Mallorca (2011-2015). Regidor d`Esports i Joventut a l`Ajuntament de Montuďri (2007-2011).

23. Jerónima Marqučs Rattier (Palma):
- Formació. Batxillerat. Idiomes: Anglčs, italiŕ i francčs.
- Experičncia professional i / o política: Coordinadora centres gent gran del Consell de Mallorca. Institut de Serveis Socials. Coordinadora general en centres gent gran a l`Ajuntament de Palma. Vocal Associació dones empresŕries de Balears. Experičncia en empreses privades d`exportació i turisme.

24. Juan Rodríguez Ginard (Ses Salines):
- Formació. FP1 Hostaleria.
- Experičncia professional i / o política: Regidor Urbanisme Ajuntament de Ses Salines (2011-2015). President de la Junta de Districte de la Colňnia de Sant Jordi. Amb anterioritat, autňnom.

25. Isabel Llinŕs Warthmann (Son Servera):
- Formació: Diversos mŕsters en gestió empresarial i qualitat, en direcció i recursos humans.
- Experičncia professional i / o política: actual directora del l`Institut Balear de la Dona, cŕrrec que ja va ocupar de 2003-07. Diputada autonňmica (2007-11).

26. Martí Torres (Santa Margalida):
- Formació: Formació Professional.
- Experičncia professional i / o política: actual director insular de Cooperació Local. Va ser batle de Santa Margalida (2007-11) i és l`actual candidat popular Administratiu de l`Agčncia Tributŕria de les Illes Balears.

27. Ana María Redondo Gutiérrez (Valldemossa):
- Formació. Llicenciada en Dret.
- Experičncia professional i / o política: Regidora a l`Ajuntament de Valldemossa (2011-2015). Amb anterioritat, experičncia en despatx d`advocats de Madrid i en el Registre de la Propietat de Montblanc.
-

28. Bartolomé Jover Sánchez (Estellencs):
- Formació. FP2, tčcnic de motor.
- Experičncia professional i / o política: batle d`Estellencs des 2013. Regidor en el mateix ajuntament de 2003-2015.

29. Isabel Maria Cerdŕ (Pollença):
- Formació: Diplomada en Educació Primŕria.
- Experičncia professional i / o política: Actual directora general d`Ordenació de la Conselleria d`Educació del Govern balear.

30. Jaume Llompart Caldés (Marratxí):
- Formació. Escola de Turisme (Comandaments Intermedis Turístics i Adem, Administració i Direcció d`Empreses i Mŕrqueting -aquest últim pendent de finalitzar)
- Experičncia professional i / o política: Regidor d`Esports a l`Ajuntament de Marratxí. Nou anys d`experičncia en agčncia de viatges.

31. Ana María Ferriol Font (Banyalbufar):
- Formació. Estudis de Dret i Educació Social (UIB i UNED).
- Experičncia professional i / o política: actual regidora de Benestar Social i Igualtat de l`Ajuntament de Palma. Candidata del PP a l`ajuntament de Banyalbufar. Regidora d`Educació, Família, Igualtat i Majors (2011 fins a maig 2013) a l`Ajuntament de Palma, on va ser regidora i portaveu adjunta de 2007 a 2011.

32. Joan Escales Noceras (Muro):
- Formació. Batxillerat.
- Experičncia professional i / o política: actual director insular de Caça. Quatre anys de Tinent d`alcalde en Ajuntament de Muro. 30 anys d`experičncia en entitat bancŕria.


33. Margalida Moner (Andratx):
- Experičncia professional i / o política: directora del Teatre Principal. Ex consellera i ex batlessa de l`Ajuntament d`Andratx.SUPLENTS

1. Juan Muntaner Marroig (Valldemossa).
2. Francisca Bennasar Tous (Palma).
3. Juan Albertí Sastre (Fornalutx).

Etiquetes:

Partido