PP Balears

VOLS AFILIAR-TE Al PARTIT POPULAR? ÉS FÀCIL

El Partit Popular és l'organització política amb major base social d'Espanya i una de les primeres d'Europa. Amb gairebé 707.000 afiliats, forma una comunitat política cohesionada en la qual les persones són el seu eix essencial d'actuació.

Des de la fundació del partit en 1976, l'afiliació ha estat una constant creixent, com pot veure's en l'evolució d'aquests últims trenta anys. Els afiliats són el nostre major valor com a organització, perquè cada compromís personal amb el partit representa un nou vincle amb la societat i reforça la gran comunitat popular que ja som.

  Requisits
 • Ser major d`edat.
 • Espanyol i, en aquest cas, no militar a cap altre partit, llevat dels residents a l`estranger que podran estar afiliats a partits afins al Partit Popular.
 • Ser ciutadà d`algún país de la Unió Europea. En aquest cas, pot simultanear-se la militància amb partits del seu ámbit nacional, sempre que siguin afins al Partit Popular.
 • Conèixer i assumir els Estatuts del partit així com els seus principis d`actuació.
  Opcions
 • Els vigents Estatuts del partit estableixen una única figura, la del afiliat, amb dues modalitats:

 • Militant, amb obligació de quota.

 • Simpatizant, sense obligació de quota.

  Noves Generacions Qui tengui entre 18 i 28 anys, podrán afiliar-se al partit a través de Noves Generacions. Entre els 16 i els 18 també podrán estar afiliats en aquesta organització pero no obtindran la plenitut dels drets fins als 18.